หยุด… ตัวแดงดวงขาว

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาพิเศษ หยุด… ตัวแดงดวงขาว […]