วิสัยทัศน์

บริการสมาชิกชมรมฯให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาไทย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฏร์ธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ SURATTHANI SHRIMP FARMERS CLUB
สำนักงานชมรมฯ 33/31-32 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร (077) 282600

  • ก่อตั้ง วันที่ 1 ธันวาคม 2533 ประกอบด้วยผู้เลี้ยงกุ้ง 26 ฟาร์ม
    โดยมีคุณประคอง จันทรัตน์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก
  • มีประธานชมรมฯ ถึงปัจจุบัน 8 ท่าน
  • มีการประชุมทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
  • Web site : www.suratthanishrimp.com
  • E-mail : suratshrimp@hotmail.com

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ มีดังนี้

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งทะเล
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ของสมาชิกที่ใช้ในฟาร์มกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเคลื่อนไหวทางการตลาด
เพื่อให้สมาชิกผลิตกุ้งออกสู่ตลาดอย่างมรคุณภาพ
เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ด้านการบริหาร และการจัดการฟาร์ม
เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งให้เป็นอาชีพถาวร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง
เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ประชุมเห็นชอบ

ประธานชมรมจากอดีตถึงปัจจุบัน

คุณประคอง จันทรัตน์
คุณประคอง จันทรัตน์1 ธันวาคม 2533 - 31 ธันวาคม 2534
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณปรัชญา ศรีสวัสดิ์
คุณปรัชญา ศรีสวัสดิ์1 มกราคม 2535 - 30 มิถุนายน 2539
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม
ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม1 กรกฎาคม 2539 - 28 กุมภาพันธ์ 2542
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณพรเลิศ พนัสอำพน
คุณพรเลิศ พนัสอำพน1 มีนาคม 2542 - 30 มิถุนายน 2545
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณพลาธิป โรจน์เจริญศักดิ์
คุณพลาธิป โรจน์เจริญศักดิ์1 กรกฎาคม 2545 - 15 ธันวาคม 2545
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณชาติชาย ไชยนาเคนทร์
คุณชาติชาย ไชยนาเคนทร์16 ธันวาคม 2545 - 30 มิถุนายน 2547
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ
คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ1 กรกฎาคม 2547 - 30 มิถุนายน 2555
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณสมชาย ฤกษ์โภคี
คุณสมชาย ฤกษ์โภคี1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2561
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.
คุณชัยภัทร ประเสริฐมรรค
คุณชัยภัทร ประเสริฐมรรค1 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo ipsums.

Our Happy Clients