ติดต่อเรา - ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
33/31-32 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 077-282600 ,มือถือ 081-5975672
e-mail: suratshrimp@hotmail.com

Comments are closed.