บรรยากาศงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28

บรรยากาศงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28