งานครบรอบ 26 ปี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

งานครบรอบ 26 ปี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี