ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ รู้ทันความเคลื่อนไหวทางการตลาดเพื่อให้สมาชิกผลิตกุ้งออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ด้านการบริหาร และการจัดการฟาร์ม ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งให้เป็นอาชีพถาวร ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี..อยู่ที่ไหน?

Click!!